Du är väl medlem i Highland Grand Dancers? Om du inte redan är det så är du varmt välkommen att gå med i föreningen.

Det kostar 150 kronor om året att vara medlem.

Alla våra medlemmar har tillgång till lite fler sidor. Om du är medlem och inte har fått inloggningsuppgifter kan du kontakta Ingela Carlström under "Kontakta oss".  

 

Våra avgifter

Så betalar du

Plusgiro 484 55 38-0

Ange namn, kurs och termin.

Våra avgifter

Kursavgiften betalas senast två veckor efter kursstart.

 

Medlemsnytt

Kallelse till årsmöte

Alla våra medlemmar är välkomna till årsmöte söndagen den 24 februari kl. 15.00, Kullgatan 8, IOGT-NTO:s lokal. Efter mötet bjuder föreningen på fika och vi dansar linedance. Årsmötet i sig brukar ta cirka 30 minuter.

Tänk på att betala in din medlemsavgift innan årsmötet - bara medlemmar har rösträtt.

 • Vuxen 150 kr, under 20 år 75 kr
 • Sätts in på Plusgiro 484 55 38 – 0.

Dagordning

 1. Mötet öppnas.
 2. Fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna.
 3. Fastställande av dagordning.
 4. Val av ordförande, sekreterare samt två justerare för mötet.
 5. Föredragning av styrelse- och revisionsberättelse.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse.
 7. Motioner och ärenden som överlämnats till årsmötet för beslut.
 8. Fastställande av ekonomi och planering. (årsplan verksamhet, årsplan budget, årsplan avseende medlemsavgift för 2020)
 9. Val av styrelse, revisorer och övriga funktioner.
 10. Ny logotyp
 11. Övriga frågor som anmälts under punkt 3, Fastställande av dagordning.
 12. Avslutning.

Servering som föreningen bjuder på.

Logotyp - punkt 10

Föreningen har i dagsläget två logotyper trots att vi är en förening, Styrelsen föreslår en gemensam logotyp. Det underlättar vid all marknadsföring och visar också att vi är en förening som hör ihop trots olika dansstilar. Vi kommer att visa förslag på olika logotyper vid årsmötet. Observera att squaredansarnas badge är något annat och att den inte ska förändras.

Välkommen!

/Styrelsen

 


 

HIGHLAND GRAND DANCERS

C/O JAN BENGTSSON

STRÖMSBERGSV. 16

574 32 VETLANDA

ORG.NR 827501-1164

PRODUCERAD AV IC WEBBDESIGN

© HIGHLAND GRAND DANCERS

Handla via Sponsorhuset och gynna Highland Grand Dancers

Om du går via Sponsorhusets sida när du handlar på nätet får du rabatt och vi får sponsring. Testa du också! Hör av dig till Ingela om du har frågor.