Highland Grand Dancers

Linedance & squaredance

"Det roligaste vi vet!"

Medlemssidor

Du är väl medlem i Highland Grand Dancers? Om du inte redan är det så är du varmt välkommen att gå med i föreningen.

Det kostar 150 kronor om året att vara medlem.

Alla våra medlemmar har tillgång till lite fler sidor. Om du är medlem och inte har fått inloggningsuppgifter kan du kontakta Ingela Carlström under "Kontakta oss".  

 

Våra avgifter

Så betalar du

Plusgiro 484 55 38-0

Ange namn, kurs och termin.

Våra avgifter

Kursavgiften betalas senast två veckor efter kursstart.

 

Medlemsnytt

Kallelse till årsmöte

Alla våra medlemmar är välkomna till årsmöte via Zoom söndagen den 28 februari kl. 17. En inbjudan har gått ut med länk till anmälan.

När du anmält dig får du länk till mötet i Zoom.

Här hittar du en manual till hur du använder Zoom. Du kan använda dator, mobil eller surfplatta. Börja med att ladda ner appen Zoom Cloud Meeting om du ska använda surfplatta eller mobil.

Motioner ska skickas in senast en månad innan årsmötet.

Tänk på att betala in din medlemsavgift innan årsmötet - bara medlemmar har rösträtt.

 • Vuxen 150 kr, under 20 år 75 kr
 • Sätts in på Plusgiro 484 55 38 – 0.

Dagordning

 1. Mötets öppnande 
 2. Fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna 
 3. Fastställande av dagordning 
 4. Val av ordförande, sekreterare samt två justerare för årsmötet 
 5. Föredragning av verksamhets-, ekonomi- och revisionsberättelse 
 6. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse 
 7. Motioner och ärenden som överlämnats till årsmötet för beslut 
 8. Fastställande av ekonomi och planering 
  • Verksamhetsplan
  • Budget 
  • Medlemsavgift för 2021 
 9. Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen:
  • ordförande för 1 år 
  • två ledamöter för 2 år 
  • en suppleant för 1 år 
 10. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 11. Val av valberedning
 12. Övriga frågor som anmälts under punkt 3
 13. Avslutning

Välkommen!

/Styrelsen

 

HIGHLAND GRAND DANCERS
C/O JAN BENGTSSON
STRÖMSBERGSV. 16
574 32 VETLANDA

ORG.NR 827501-1164
Plusgiro 484 55 38-0


PRODUCERAD AV IC WEBBDESIGN

© HIGHLAND GRAND DANCERS

Handla via Sponsorhuset och gynna Highland Grand Dancers

Gå via Sponsorhuset när du handlar på nätet. Pengar både till dig och oss!


Highland Grand Dancers samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan