Highland Grand Dancers

Linedance & squaredance

"Det roligaste vi vet!"

Highland Grand Dancers

Alla våra medlemmar är välkomna till årsmöte söndagen den 1 mars kl. 15.00, Stationsgatan 5D, Studieförbundet Vuxenskolans lokaler. Efter mötet bjuder föreningen på fika och vi dansar linedance. Årsmötet i sig brukar ta cirka 30 minuter.

Motioner ska skickas in senast en månad innan årsmötet.

Tänk på att betala in din medlemsavgift innan årsmötet - bara medlemmar har rösträtt.

 • Vuxen 150 kr, under 20 år 75 kr
 • Sätts in på Plusgiro 484 55 38 – 0.

Dagordning

 1. Mötets öppnande 
 2. Fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna 
 3. Fastställande av dagordning 
 4. Val av ordförande, sekreterare samt två justerare för årsmötet 
 5. Föredragning av verksamhets-, ekonomi- och revisionsberättelse 
 6. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse 
 7. Motioner och ärenden som överlämnats till årsmötet för beslut 
 8. Fastställande av ekonomi och planering 
  • Verksamhetsplan
  • Budget 
  • Medlemsavgift för 2021 
 9. Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen:
  • ordförande för 1 år 
  • två ledamöter för 2 år 
  • en suppleant för 1 år 
 10. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 11. Val av valberedning
 12. Övriga frågor som anmälts under punkt 3
 13. Avslutning

Efter årsmötet fikar vi och dansar linedance och squaredance. Välkommen!

/Styrelsen

 

Aktuellt

Stöd oss när du handlar på nätet

Vi vill bara påminna om att ni väldigt gärna får gå via sidan Sponsorhuset när ni handlar på nätet.

Läs mer ...

Inloggning

Utlärda danser

Här hittar du alla danser vi lärt ut under 2020.

Utlärda danser 2019

HIGHLAND GRAND DANCERS
C/O JAN BENGTSSON
STRÖMSBERGSV. 16
574 32 VETLANDA

ORG.NR 827501-1164
Plusgiro 484 55 38-0


PRODUCERAD AV IC WEBBDESIGN

© HIGHLAND GRAND DANCERS

Handla via Sponsorhuset och gynna Highland Grand Dancers

Gå via Sponsorhuset när du handlar på nätet. Pengar både till dig och oss!


Highland Grand Dancers samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan