Alla våra medlemmar är välkomna till årsmöte lördagen den 17 februari kl. 15.00, Kullgatan 8, IOGT-NTO:s lokal. Efter mötet bjuder föreningen på fika och vi dansar linedance. 

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 16 januari.

Tänk på att betala in din medlemsavgift innan årsmötet - bara medlemmar har rösträtt.

 • Vuxen 150 kr, under 20 år 75 kr, familj 300 kr, stödmedlem 115 kr.
 • Sätts in på Plusgiro 484 55 38 – 0.

Dagordning

 1. Mötet öppnas.
 2. Fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna.
 3. Fastställande av dagordning.
 4. Val av ordförande, sekreterare samt två justerare för mötet.
 5. Föredragning av styrelse- och revisionsberättelse.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse.
 7. Motioner och ärenden som överlämnats till årsmötet för beslut.
 8. Fastställande av ekonomi och planering. (årsplan verksamhet, årsplan budget, årsplan avseende medlemsavgift för 2019)
 9. Val av styrelse, revisorer och övriga funktioner.
 10. Övriga frågor som anmälts under punkt 3, Fastställande av dagordning.
 11. Avslutning.

Servering som föreningen bjuder på.

/Styrelsen

 

Våra avgifter

Så betalar du

Plusgiro 484 55 38-0

Ange namn, kurs och termin.

Våra avgifter

Kursavgiften betalas senast två veckor efter kursstart.

Nybörjare linedance

Nybörjare Linedance

Våra nybörjarkurser i linedance startar oftast på hösten. Då är avgiften 550 kr för första terminen - både kursavgift och medlemsavgift ingår.

Kursavgiften betalas senast två veckor efter det att kursen börjat.

Om du börjar på våren betalar du 500 kr i kursavgift plus 150 kr i medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller hela året.

Mjuklinedance

Mjuklinedance (f.d. pensionärskurs)

Avgift för tio gånger är 300 kronor plus 150 kronor i medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller hela året.

Du som dansat en termin eller mer med oss

Du som dansat en termin eller mer med oss

När du fortsätter dansa hos oss betalar du i början av året en medlemsavgift som gäller hela kalenderåret. För varje termin betalar du dessutom en kursavgift.

Medlemsavgift - betalas senast 1 februari

 • Vuxen 150 kr/år
 • Ungdomar t.o.m. 19 år 75 kr/år
 • Familj 300 kr/år
 • Stödmedlem 115 kr/år

Kursavgift - betalas senast två veckor efter kursstart

 • Squaredance 300 kr/termin (sju kurstillfällen)
 • Linedance 500 kr/termin (tolv kurstillfällen)
 • Linedance pensionärer 300 kr/termin (tio kurstillfällen)
 • Barn till och med 19 år halv kursavgift

 

Medlemsnytt

Årsmöte 2018

Alla våra medlemmar är välkomna till årsmöte lördagen den 17 februari kl. 15.00, Kullgatan 8, IOGT-NTO:s lokal. Efter mötet bjuder föreningen på fika och vi dansar linedance. 

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 16 januari.

Läs mer...

Inloggning

Utlärda danser

Mjuklinedance våren

Nybörjare våren

Nivå 2 våren

Nivå 3-4 våren

Workshops m.m.

HIGHLAND GRAND DANCERS

C/O JAN BENGTSSON

STRÖMSBERGSV. 16

574 32 VETLANDA

ORG.NR 827501-1164

PRODUCERAD AV IC WEBBDESIGN

© HIGHLAND GRAND DANCERS

Handla via Sponsorhuset och gynna Highland Grand Dancers

Om du går via Sponsorhusets sida när du handlar på nätet får du rabatt och vi får sponsring. Testa du också! Hör av dig till Ingela om du har frågor.


Vi har 63 besökare och inga medlemmar online