Gemensamma danser 2011

De gemensamma danserna bestäms av instruktörer från alla medlemsklubbar i ett möte strax innan kursstart så att vi får färska och popuära danser som gemensamma. Kom gärna med förslag på danser vi  kan ta med till mötena.

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

  • Vi ordnar våra kurser tillsammans med

    NBV


    Highland Grand Dancers är medlemmar i Squaredansförbundet

    SAASDC

    Swedish Association of American Square Dance Clubs

Inloggning